Privacyverklaring

Beknopte privacyverklaring Chiro Echo Aartselaar

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Echo, Baron Van Ertbornstraat 7b, 2630 Aartselaar. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u op www.chiroechoaartselaar.be/algemene_privacyverklaring.

Lid worden van Chiro Echo betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op www.chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met Chiro Echo of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via www.chiro.be/aanvraag-inzagerecht.